Lunsjwebinar- forløp demens

Forløp demens er en gratis webinarserie som Aldring og helse arrangerer sammen med USHT Østfold, Akershus, Oslo og Innlandet.

Temaet er Personsentrert omsorg. Foredragsholder er Irene Røen, Sykepleier, PhD, Leder USHT Innlandet (Hedmark) og leder ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS).

Det blir gjort et opptak av lunsjwebinaret. Formålet med opptaket er å tilgjengeliggjøre det faglige innholdet også etter direktesendingen. Opptaket blir lagret og publisert på denne siden, hvor det blir liggende så lenge det har allmenhetens interesse og er faglig gyldig. Vi redigerer opptaket før publisering slik at deltakere så langt det er mulig ikke blir eksponert.

Delta i webinaret her (teams.microsoft.com)

Møterommet åpnes 15 minutter før webinaret starter.

Arrangør
Aldring og helse arrangerer sammen med USHT Østfold, Akershus, Oslo og Innlandet.

Målgruppe
Helsepersonell

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Brita Aaslie-Fjell (brita.aaslie-fjell@gjovik.kommune.no)

 

15. mai 2024
12:00 - 12:45
Teams