Lunsjwebinar forløp demens

I 2024 skal USHT øst samarbeide med Aldring og helse om videreføring av lunsjwebinarene, forløp demens. Dagens tema er forhåndssamtaler. Foredragsholder er Håkon Johansen, rådgiver hos Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Delta via Teams her (aldringoghelse.no)

Det blir gjort et opptak av webinaret. Ved å delta godtar den enkelte dette. Formålet med opptaket er å tilgjengeliggjøre lunsjwebinaret etter direktesendingen. Opptaket blir lagret og publisert på kurssiden (se knapp over), hvor det blir liggende så lenge det har almenhetens interesse og er faglig gyldig. Aldring og helse redigerer opptaket før publisering slik at deltakere så langt det er mulig ikke blir eksponert

Vi er opptatt av at lunjswebinarene skal ha godt innhold og være tidsaktuelle.
Svar gjerne på denne evalueringen via Forms (forms.office.com)

Arrangør
Aldring og helse i samarbeid med Utviklingssentrene i region Øst

Målgruppe
Helsepersonell, pårørende, brukere

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Påmeldingsfrist
12. juni 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Brita Aaslie-Fjell (brita.aaslie-fjell@gjovik.kommune.no)

12. juni 2024
12:00 - 12:45
Teams