Lunsjwebinar- Personer med utviklingshemming og demens 29.november kl.12.00-12.45

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Øst, USHT Øst, består av USHT Oslo, USHT Viken (Akershus), USHT Innlandet og USHT Viken (Østfold). Sammen tilbyr sentrene nå en rekke lunsjwebinar i forbindelse med forbedringsarbeidet Rett tiltak til rett tid – Demensforløp.

Rett tiltak til rett tid er en satsning innen Demensplan 2025 og skal bidra til at personer med kognitiv svikt/ demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor.

Tema for lunsjwebinaret 29.november er: Personer med utviklingshemming og demens v/spesialvernepleier Rita Larsen, Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet

For deltagelse- klikk her (teams) 

Arrangør
USHT Øst

Målgruppe
Helsepersonell

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Påmeldingsfrist
29. november 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Brita Aaslie-Fjell (brita.aaslie-fjell@gjovik.kommune.no)

Bevertning
Nei

29. november 2023
12:00 - 12:45
Teams