Palliasjon hos eldre

Kurset vil legge vekt på lindring av andre plagsomme symptomer hos pasienter med kort forventet levetid – som smerte, munntørrhet og delirium. Vi vil også drøfte utfordringene som oppstår når pasienten ikke har én veldefinert, men flere alvorlige sykdommer som til sammen gir en alvorlig prognose.

Klikk her for å se programmet for kurset (PDF)

Klikk her for å komme til påmelding

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Kurset er særskilt beregnet på høgskoleutdannede som for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Mål for arrangementet
Hensikten med kurset er å gi en innføring i de særlige utfordringene som er forbundet med å gi god lindrende behandling til eldre.

Pris
2600,-

Påmeldingsfrist
13. mars 2023 kl 23.59

Kontaktperson for arrangementet
Anne Bugge (post@aldringoghelse.no)

Bevertning
Lunsj og kaffe/te

13. april 2023
08:00 - 16:15
Oslo Kongressenter Youngs gate 21 0181 Oslo