Pårørendekonferansen 2023 (Gathering på Gjøvik)

Pårørende – på liv og død.

Noen har stått i det lenge og kjenner skam over følelsen av lettelse når det hele er over, samtidig som sorgen rammer. Andre mister noen plutselig og står ribbet tilbake.

Pårørende – på liv og død, er tema for årets Pårørendekonferanse, der kyndige fagpersoner og personlige historier tar oss inn i en høyst aktuell tematikk. Pårørendekonferansen retter seg mot pårørende og fagpersoner i ulike yrkesgrupper.

VI deltar på det som heter GATHERING, og gjør dette til vår egen fagdag og deltar digitalt. Vi fyller opp kommunestyresalen i Gjøvik rådhus ser på konferansen i sammen. Vi får tilsendt støttemateriell fra arrangøren.

Det serveres enkel lunsj. Fagdagen er gratis for de som deltar.

Velkommen skal du være.

For fullstendig og til enhver tid oppdatert program – se her (pdf)

For påmelding til Pårørendekonferansen – se her (checkin)

Arrangør
USHT Innlandet (Oppland) og ReKs – Regionalt kompetansesamarbeid i Gjøvikregionen

Målgruppe
Alle ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionens kommuner og eventuelt andre interesserte

Mål for arrangementet
Få mer kunnskap om temaet

Påmeldingsfrist
17. september 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Mari Aasen (mari.aasen@gjovik.kommune.no)

Bevertning
Enkel lunsj

20. september 2023
10:00 - 15:00
Kommunestyresalen i Gjøvik rådhus Kauffeldts plass 1 2815 Gjøvik