Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Årets Pasientsikkerhetskonferanse går av stabelen 23. og 24. november. Vi ønsker velkommen til to konferansedager proppfulle av inspirerende program både i plenumssesjoner og i mer enn 30 parallellsesjoner.

Om konferansen
Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasient- og brukersikkerhet og forbedring i hele helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal stimulere til samtaler og være en arena der deltakerne kan gi og få kunnskap, råd og konkrete verktøy. Dette er en gylden mulighet til å ta med kolleger til en lærerik og samlende konferanse på tampen av året. Her vil du møte over 1200 andre som brenner for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Vi håper å samle så mange som mulig på The Qube på Gardermoen, men det er også tilrettelagt for digital deltakelse

For påmelding og detaljert informasjon – se her (itryggehender24-7.no) 

Årets konferanse
Årets overordnede tema er “Fra ord til handling”. Dette er et velbrukt begrep, og det er fortsatt en utfordring å omsette alle gode intensjoner til god praksis. Hvordan skal vi få til dette?
Her er noen smakebiter fra programmet i plenum:

 • Hvordan ser fremtidens helsetjeneste ut? Professor Jeffrey Braithwaite, Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, Sydney.
 • Hvordan kan vi bli enda bedre til å bruke pasienters, brukeres og pårørendes kunnskap for å forbedre tjenesten?
 • Hva kjennetegner lærende organisasjoner? Hvordan lære for å forbedre? Vi får erfaringer og eksempler fra organisasjoner som har satt dette i system.

Parallellsesjonene vil blant annet handle om:

 • Hvordan bli hørt og sett – gode tjenester til personer med utviklingshemming
 • Fra parter til partnere: Om hvordan generalist og spesialistkompetanse sammen bidrar til bedre kvalitet og pasientsikkerhet
 • Hvordan rekruttere og beholde kvalifisert personell, hva må til?
 • Konkrete tiltak for forbedret legemiddelbehandling
 • Uten mat og drikke… God munnhelse og ernæring er grunnleggende behov, hvordan kan det ivaretas?
 • Bare et lite fall? Hva kan du gjøre for å forebygge? Oppdatert nasjonale faglige råd.
 • Hvordan kan du implementere simulering i din avdeling?

Postere og stands
Det vil også være muligheter for å stille med postere og stands.

Påmelding

 • I år er det rabattert pris på påmelding for fysisk deltagelse fram til 30. juni 2023. Da er prisen 3990,-
 • For påmelding fra og med 1. juli er prisen 4990,-
 • Du kan også delta digitalt, da får du tilgang på både plenum og fire paralleller som foregår i plenumssalen begge dager. Dette koster 290,-
 • Dersom det er 10 eller flere som melder seg på sammen, kan det gjøres via gruppepåmelding. Frist for dette er 31. august.

Kontaktinformasjon
pasientsikkerhetskonferansen@helsedir.no 
Følg gjerne konferansen for løpende oppdateringer på LinkedIn og Facebook.

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av I trygge hender 24-7, et samarbeid mellom aktører i norsk helse- og omsorgstjeneste, organisert av Helsedirektoratet.

23. november 2023
10:00 - 14:30
Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge