Preoperativ optimalisering av eldre pasienter – vurdering av skrøpelighet

Hensikten med kurset er å gi deltagerne en innføring i hvordan eldre pasienter
som skal gjennomgå kirurgi bør vurderes og optimaliseres for et best mulig resultat av
eventuelt inngrep.

Kurslederne er Siri Rostoft, geriater, overlege, OUS Ullevål og professor i geriatri ved UiO og
Nina Ommundsen, geriater, overlege, OUS Ullevål.

Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av skrøpelighet, vurdering av kognitiv funksjon og
samtykkekompetanse, geriatrisk vurdering, prehabilitering, optimalisering av komorbiditet,
samvalg, vurdering av behandlingsnivå og intensivbehandling av eldre.

Kurset er interaktivt, det vil si at mye av undervisningen vil være rundt kasuistikker og
diskusjon.

Se her for påmelding (aldringoghelse.no)

For ytterligere informasjon og detaljert program – se kursinvitasjon (pdf)

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Geriatere, indremedisinere (alle grenspesialiteter), ortopeder, gastrokirurger, urologer, anestesileger, onkologer og sykehjemsleger.

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om preoperativ optimalisering av eldre pasienter

Påmeldingsfrist
15. oktober 2023 kl 00.00

Pris
2600,-

Kontaktperson for arrangementet
Anne Bugge (post@aldringoghelse.no)

Bevertning
Lunsj og kaffe/te

23. november 2023
08:00 - 16:00
Oslo Kongressenter Folkets Hus Youngs gate 21, 0181 Oslo