ProACT Instruktørkurs

Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter “ABCDE+F prinsippene”, bruk av “NEWS2” og “ISBAR” – sikker muntlig kommunikasjon og omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og kommunikasjons øvelser.
På kurset får du en grundig gjennomgang i hvordan du kan tidlig oppdage, behandle og forebygge livstruende tilstander
Utviklingssenteret Østfold arrangerer instruktørkurs for ansatte i kommunehelsetjenesten i Østfold i samarbeid med Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold.

Kurset er på 2 dager, det tilkommer en kursavgift på kr 2800,-
Påmelding pr epost til : rebecca.krogh@io.kommune.no

Arrangør
Utviklingssenteret Østfold

Målgruppe
Ansatte i kommunehelsetjenesten

Mål for arrangementet
Utdanne instruktører som er trent på “ABCDE”, “NEWS2” og “ISBAR-kommunikasjon” der hensikten er å ivareta pasientsikkerheten ved forverring eller akutt somatisk sykdom i tråd med nasjonalfaglige råd.

Dato
30.08 – 02.09 2024

Påmeldingsfrist
26. august 2024 kl 12.00

Kontaktperson for arrangementet
Rebecca Krogh (rebecca.krogh@io.kommune.no)

Bevertning
Lunsj og kaffe/te

30. august 2024
08:30 - 15:30
Avholdes der det er flest påmeldte deltagere fra.