ProACT instruktørkurs

Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter ABCDE+F prinsippene, bruk av NEWS2 og ISBAR (sikker muntlig kommunikasjon) og omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og kommunikasjonsøvelser. ProACT er trinn 3 i kompetansetrappen i KlinObsKommune som sammen med forskriften for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (2017) svarer ut det nasjonalfaglige rådet «tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk sykdom»

Arrangør
USHT Viken (Østfold)

Målgruppe
Helsepersonell

Mål for arrangementet
Utdanne ProACT-instruktører

Påmelding
Påmelding gjøres ved å sende e-post til Annette Bjerkenes (annette.bjerkenes@io.kommune.no)

Påmeldingsfrist
24. januar 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Kr. 2500,-. Deltakerne blir etterfakturert fra USHT.

Kontaktperson for arrangementet
Annette Bjerkenes (annette.bjerkenes@io.kommune.no)

Bevertning
Lunsj, kaffe og te

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

01. februar 2023
08:30 - 15:30
Kurset arrangeres i den kommunen som har flest påmeldte eller gir kortest reisevei for flertallet