TID – kursholderkurs

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse tilstander.

 Mål for dette kurset er å lære TID-modellen og bli kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

Les mer om TID-modellen på www.tidmodell.no

Hvem kan delta?
Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune – eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Om kurset
Kurset gjennomføres over to dager.

Arrangør
Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet

Kontaktperson: Anette Væringstad, e-post: [email protected]

Mer informasjon og påmelding

Gå til informasjonsside om kurset  hos Sykehuset Innlandet.

 

 

 

 

08. juni 2021
08:00 - 17:30