TID kursholderkurs

TID – Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens – er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

Kurset går over 2 dager: 01.06 og 02.06

Arrangør
Sykehuset Innlandet

Målgruppe
Helsepersonell og leger

Mål for arrangementet
Opplæring i modellen TID

Påmeldingsfrist
28. april 2022 kl 00.00

Pris for arrangementet
Kr.3500 + overnatting

Kontaktperson for arrangementet
Anette Væringstad tlf: 99 54 04 70 ([email protected])

For mer informasjon og program se her 

Bevertning
Ja

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

01. juni 2022
09:00 - 15:30
Quality Airport Hotel Gardermoen Adr.: Lokeveien 7, 2067 Jessheim Telefon: +47 63 92 61 53 Nettside: www.choice.no