TID kursholderkurs

TID – Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens – er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

Kurset går over 2 dager: 
02.02 og 03.02

Arrangør
Sykehuset Innlandet og alderspsykiatrisk avdeling, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Målgruppe
Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten.

Mål for arrangementet
Opplæring i modellen TID

Påmeldingsfrist
22. desember 2021 kl 00.00

For påmelding og informasjon se her

Pris for arrangementet
3 500 kr + overnatting

Kontaktperson for arrangementet
Anette Væringstad tlf: 99 54 04 70 ([email protected])
For mer informasjon og program se her

Bevertning
Ja

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

02. februar 2022
09:00 - 15:30
Quality Airport Hotel Gardermoen Adr.: Lokeveien 7, 2067 Jessheim Telefon: +47 63 92 61 53 Nettside: www.choice.no