TID kursholderkurs

TID – Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene.

TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier. Det vil si at TID er en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet.

Pris
Pris er 3 750 kroner (inkludert kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te).

Ved deltakelse på fellesmiddagen dag 1 blir det et tillegg på 480 kroner ved påmelding 5.-6. mars.

Mer informasjon om kurset og påmelding – se her (sykehuset-innlandet.no)

Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Målgruppe
Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Mål for arrangementet
Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Påmeldingsfrist
05. februar 2024 kl 23.59

Kontaktperson for arrangementet
Spesialsykepleier Anette Væringstad (Anette.Vaeringstad@sykehuset-innlandet.no)

Bevertning
Inkludert i kursavgift lunsj, kaffe/te

05. mars 2024
08:30 - 15:30
Quality Airport Hotel Gardermoen Lokeveien 7 2067 Jessheim