Trenger vi å snakke om det? Våren 2020

“Trenger vi å snakke om det” handler om å styrke helseansattes kompetanse i å kommunisere med pasienter med alvorlig, kronisk sykdom og deres partnere om seksuell helse. Kurset ivaretar formålene i Meld. St. 15 “Leve hele livet” og Helse og omsorgsdepartementets handlingsplan “Snakk om det”. Det sikter mot å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse uansett alder og livssituasjon.

Dette kurset har en varighet på 4 dager (2 samlinger à 2 dager): 12. & 13. februar + 17. & 18. mars. Deltakerne vil få utstedt kursbevis etter fullført kurs (alle fire dager).

Klikk her for info om de ulike kursdagene (pdf)

Klikk her for mer info hos Hamar kommune

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oppland.

Målgruppe
Helseansatte innenfor alle fagfelt. Ved overbooking prioriteres ansatte som jobber innenfor feltet “lindrende omsorg og behandling”.

Mål for arrangementet
Styrke ansattes kompetanse i å kommunisere med pasienter som har alvorlig og kronisk sykdom og deres partnere om temaene relasjoner, selvbildet, intimitet og seksuell helse.

Påmeldingsfrist og siste dato for refusjon av gjennomførte bestilling
31. januar 2020

Er det søkt godkjenning for arrangementet?
Kurset er godkjent for tellende til spesialisering for: sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter og leger. Det søkes også om godkjenning som tellende for fysioterapeuter.

Kontaktperson for arrangementet
Heidi Rognlidalen [email protected]
Karin Hammer [email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte:
[email protected]

Kontaktinfo Honne konferansesenter: 975 08 100

Pris for arrangementet
– Kurset er gratis
– Deltakere må selv betale for måltider: Dagpakke uten overnatting koster kr. 1.100,- per samling, dette betales på hotellet eller via faktura (spesifiser nedenfor)
– Deltakere som melder seg på etter 9. januar må selv bestille og betale eventuell overnatting hos Honne konferansesenter

12. februar 2020
09:00 - 17:00
Honne Hotell og konferansesenter, Honnevegen 60, 2836 Gjøvik