Trenger vi å snakke om det?

Nytt kurs om seksualitet og seksuell helse for helse- og sosialfaglig personell arrangeres i høst. Kurset omhandler seksuell helse og seksualitet for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

Kurset arrangeres med 2 samlinger á 2 dager: 27.–28. september og 18.–19. oktober på Scandic Hamar.

Arrangør
Arrangør er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), Nok Hamar, Høgskolen i Innlandet, Hamar kommune og Ringsaker kommune.

Målgruppe
Helsepersonell

Mål for arrangementet
Helse– og sosialfaglig personell har styrket kompetanse og mot til å snakke med tjenestemottakere, partnere, pårørende og kollegaer om seksuell helse Helse– og sosialfaglig personell sprer kunnskap om seksuell helse på egen arbeidsplass At eldre mennesker, personer med utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og pasienter med alvorlig kronisk sykdom og deres partnere og pårørende får tilbud om støtte og samtale om seksuell helse Kurset består av forelesninger og gruppearbeid. Det må påberegnes noe tid mellom samlingene til å arbeide med kursinnholdet på egen arbeidsplass.

Påmeldingsfrist
13. september 2022 kl 23.00. For mer informasjon se programmet her.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ann Synnøve Leithe ([email protected])

Bevertning
Ja

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

27. september 2022
09:00 - 16:00
Scandic Hamar Vangsvegen 121 2318 Hamar tlf: 21 61 40 00