Trenger vi å snakke om det?

Nytt kurs om seksualitet og seksuell helse for helse- og sosialfaglig personell arrangeres i høst. Kurset omhandler seksuell helse og seksualitet for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

2 samlinger á 2 dager: 30.–31. august og 27.–28. september

Se kursinvitasjon for påmelding og detaljert informasjon

Arrangør
Arrangør er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), Nok Hamar, Likestillingssenteret, Hamar kommune og Ringsaker kommune.

Målgruppe
Helse- og sosialfaglig personell

Mål for arrangementet
Helse– og sosialfaglig personell har styrket kompetanse og mot til å snakke med tjenestemottakere, partnere, pårørende og kollegaer om seksuell helse Helse– og sosialfaglig personell sprer kunnskap om seksuell helse på egen arbeidsplass At eldre mennesker, personer med utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og pasienter med alvorlig kronisk sykdom og deres partnere og pårørende får tilbud om støtte og samtale om seksuell helse Kurset består av forelesninger og gruppearbeid. Det må påberegnes noe tid mellom samlingene til å arbeide med kursinnholdet på egen arbeidsplass.

Påmeldingsfrist
16. august 2023 kl 23.55

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ann-Synnøve Leithe (ann-synnove@nokhamar.no)

Bevertning
JA

30. august 2023
08:30 - 16:00
Scandic Hamar Eventuell overnatting må bookes og betales på egenhånd. Ta kontakt med Scandic Hamar.