Undervisningswebinar- Hjerneslag

Undervisningswebinar- et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er femte undervisning i en serie på fem webinarer våren 2024. Denne sesongen har vi ønskereprise på tidligere webinarer. Temaet for dette webinaret er Hjerneslag. Vi har fått inn Hannah Andrine Berg- Hansen, fagsykepleier nevro avdelingen på Ahus, til å undervise i temaet.

Det kan bli sendt ut en evaluering til deltagerne i etterkant av webinaret 

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende spl team

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
27. mai 2024 kl 09.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
anwiel@ahus.no (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

28. mai 2024
12:00 - 13:00
Teams, lenke sendes ut dagen før arrangement-start