Kommunikasjon

Palliasjon er et fagområde der livskvalitet og lindring er hovedfokuset for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom.
Dette er tredje undervisning i en serie på seks webinarer om palliasjon og temaene er:

  • Kommunikasjon med palliative pasienter og deres pårørende
  • Ulike kommunikasjonsmetoder; aktiv lytting, utsjekk, åpne spørsmål
  • Mot til samtaler
  • Bevisstgjøring på egen kommunikasjon

Sykehusprest på Sykehuset i Vestfold Liselotte Wettby skal undervise i dette webinaret. Liselotte har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. Hun er et lyttende medmenneske og fagperson som pasienter og pårørende snakker med om livet sitt; om det de gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil.

Arrangør
Undervisningswebinarene i palliasjon er et samarbeid mellom Kompetansebroen Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold.

Målgruppe
Helsepersonell og studenter som jobber med pasienter med livstruende sykdom.

Mål for arrangementet
Kunnskapsheving og forbedret praksis hos helsepersonell.

Påmeldingsfrist
7. februar 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
trine.sondergaard.skov@siv.no (trine.sondergaard.skov@siv.no)

Bevertning
nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

08. februar 2024
12:00 - 13:00
Lenke til Teams sendes ut etter kl 12 dagen før webinaret