Livskvalitet

Palliasjon er et fagområde der livskvalitet og lindring er hovedfokuset for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom.
Livskvalitet er andre undervisning i en serie på seks webinarer om palliasjon og temaet er:

  • Hvordan kan vi definere livskvalitet?
  • Helserelatert livskvalitet
  • Håp, mening, identitet og fellesskap
  • Palliativ plan

Vi har i dette webinaret fått med oss Anita Nilo til å undervise, hun jobber som faglig rådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold. Anita er utdannet sykepleier med videreutdanning innen palliasjon og veiledning og har mange års erfaring som kreftkoordinator i kommunal helsetjeneste.

Arrangør
Undervisningswebinarene i palliasjon er et samarbeid mellom Kompetansebroen Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold.

Målgruppe
Helsepersonell og studenter som jobber med pasienter med livstruende sykdom.

Mål for arrangementet
Kunnskapsheving og forbedret praksis hos helsepersonell.

Påmeldingsfrist
29. november 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
trine.sondergaard.skov@siv.no (trine.sondergaard.skov@siv.no)

Bevertning
nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

30. november 2023
12:00 - 13:00
Lenke til Teams sendes ut etter kl 12 dagen før webinaret