Undervisningswebinar- Palliasjon

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er fjerde undervisning i en serie på fire webinarer høsten 2023. Temaet for dette webinaret er palliasjon. Til dette webinaret har vi fått inn Fagutviklingssykepleier, Marianne Aaserud fra Palliativ avdeling på Ahus til å snakke om pleie i terminalfasen.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
27. november 2023 kl 09.00
Lenke til Teams sendes ut etter kl 12 dagen før webinaret

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende spl team (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

28. november 2023
12:00 - 13:00
Teams