Undervisningswebinar- Parkinson

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er andre undervisning i en serie på fire webinarer høsten 2023. Temaet er Parkinson. Til dette webinaret har vi fått inn Krisztina Johansen, overlege og PhD fra nevrologisk avdeling på Ahus til å undervise.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
25. september 2023 kl 12.00
Lenke til Teams sendes ut etter kl 12 dagen før webinaret

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

26. september 2023
12:00 - 13:00
Teams