Pårørende

Palliasjon er et fagområde der livskvalitet og lindring er hovedfokuset for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom.
Pårørende er tredje undervisning i en serie på seks webinarer om palliasjon og temaene er:

  • Hvem er pårørende?
  • Gode møter med mennesker i krise
  • Samarbeid med pårørende
  • Barn som pårørende

Vi har i dette webinaret fått med oss Anita Nilo til å undervise, hun jobber som faglig rådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold. Anita er utdannet sykepleier med videreutdanning innen palliasjon og veiledning og har mange års erfaring som kreftkoordinator i kommunal helsetjeneste.

Arrangør
Undervisningswebinarene i palliasjon er et samarbeid mellom Kompetansebroen Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold.

Målgruppe
Helsepersonell som jobber med pasienter med livstruende sykdom.

Mål for arrangementet
Kunnskapsheving og forbedret praksis hos helsepersonell.

Påmeldingsfrist
17.januar 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
trine.sondergaard.skov@siv.no (trine.sondergaard.skov@siv.no)

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

18. januar 2024
12:00 - 13.00
Lenke til Teams sendes ut etter kl 12 dagen før webinaret