Undervisningswebinar- Smerte og smertebehandling

Undervisningswebinar- et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er andre undervisning i en serie på fem webinarer våren 2024. Denne sesongen har vi ønskereprise på tidligere webinarer. Temaet for dette webinaret er smerte og smertebehandling. Vi har igjen fått inn Danuta Polak, medisinsk ansvarlig overlege smertepoliklinikken på Ahus, til å undervise i temaet.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende spl team

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
26. februar 2024 kl 09.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende spl team  (ast@ahus.no)

Bevertning
Nei

27. februar 2024
12:00 - 13:00
Teams- Lenke til Teams sendes ut dagen før