Undervisningswebinar- Urinkatetre-Kunnskap er nøkkelen til god behandling!

Undervisningswebinar- et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er første undervisning i en serie på fire webinarer høsten 2024. Temaet for dette webinaret er ulike typer urinkatetre. Vi har fått inn Karina Walderhaug Egge og Tone Aasen, fagutviklingssykepleiere ved urologisk sengepost og urologisk poliklinikk Ahus til å undervise i temaet.

Det kan bli sendt ut en evaluering til deltagerne i etterkant av webinaret.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
26. juni 2024 kl 08.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Anne Bull Enger Wiel (anwiel@ahus.no)
Mia Terese Dahl (Mia.Terese.Dahl@ahus.no)
Hanne Christine Huse Brubakken (Hanne.Christine.Huse.Brubakken@ahus.no)

26. august 2024
12:00 - 13:00
Teams