Vedvarende utmattelse – hvordan møter fagfeltet dette?

Nettverk for friskliv, læring og mestring i Østfolds kommuner og Sykehuset Østfold arrangerer fagkonferansen sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Detaljert program for dagen finner du her (pdf)

Arrangør
Nettverk for friskliv, læring og mestring i Østfold

Målgruppe
Ansatte med interesse for temaet fra Sykehuset Østfold, kommunene i Østfold og Vestby, Statsforvalter og fylkeskommunen

Mål for arrangementet
Kompetansespredning og nettverksbygging

Påmeldingsfrist
17. september 2023 kl 20.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ragnhild Gilberg (ragnhild.gilberg@vestby.kommune.no)

Bevertning
Det serveres enkel lunsj

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

22. september 2023
08:30 - 15:00
Tune administrasjonsbygg, Tuneveien 95, 1712 Grålum