Veileder med selvmord som dødsårsak

Denne veilederen er et appendiks til de to veilederne over, og er laget for hjelpere som i sin jobb møter etterlatte familier, barn eller voksne der dødsårsaken til den de har mistet fremstår som selvmord. Første del har fokus på terapeutisk pedagogikk med forslag til til hvordan man kan skape struktur rundt samtaler med foreldre, og med barn, som omhandler selvmord som dødsårsak. Andre delen er et sorggruppeløp tilpasset voksne etterlatte etter selvmord. Veilederen er bygget på forskning om sorg, samt faglitteratur og erfaring som gir kunnskap og forståelse for voksne og mestring, sett i et familieperspektiv.

Påmelding