Webinar – Kommunenes rolle i systematisk ernæringsarbeid

I webinaret vil Brita Haugum fra Helsedirektoratet belyse kommunenes rolle og ansvar i systematisk ernæringsarbeid med bakgrunn i blant annet nasjonal faglig retningslinje om forebygging og behandling av underernæring. Hvem har ansvar for å følge opp i ulike tjenester, og hva er tilbakemeldinger på status for implementering og bruken av MST som verktøy? Det vil bli mulighet til å få svar på spørsmål du lurer på, så send inn spørsmål til Utviklingssenteret på forhånd før 1. februar.

Vi vil også høre erfaringer fra to ernæringsprosjekter i kommunene. I tillegg vil vi høre om oppfølging av munnhelse hos hjemmeboende og i institusjon. Rigmor Mor, tannpleier og rådgiver fra Viken fylkeskommune vil også fortelle om hvilke pasienter som har krav på gratis tannpleie.

Programmet for webinaret finner dere ved å klikke her. 

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus)

Målgruppe
Fagansvarlige, ledere og ressurspersoner med ansvar for ernæringsarbeid i kommunene.

Mål for arrangementet
Inspirasjon og engasjement til å jobbe videre med systematisk ernæringsarbeid! I tillegg tydeliggjøre kommunenes rolle og ansvar i ernæringsarbeid, høre om ernæringsprosjekter i kommunene, og ikke minst dele mer kunnskap om oppfølging av munnhelse.

Påmeldingsfrist
11. februar 2024 kl 15.00
Link sendes ut et par dager før samlingen

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Hege Berntzen (hbz@lorenskog.kommune.no)
Send gjerne inn spørsmål om systematisk ernæringsarbeid i kommunene i forkant av webinaret til denne mailadressen

Bevertning
Ingen

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

13. februar 2024
13:00 - 15:00
Webinar