Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
I tillegg kan pasientene sende inn rettighetklage på helsenorge.no

Henvisningsstatus tilgjengelig for pasienter

av Lene Gjelseth Dalbak

Fra 3. september 2021 kan pasienter ved Ahus se henvisningsstatus på helsenorge.no

Pasienten kan dermed se hvor langt henvisningen er kommet ved sykehuset. Tjenesten blir tilgjengelig for personer som har bruker på helsenorge.no, har gitt samtykke til Full tilgang og er over 16 år. Dato og tidspunkt for eventuell time kommer i tillegg i brev, som i dag.

 

Hva vises for pasient?
Når pasienten logger seg på Helsenorge for å sjekke status på henvisning, vises:

  • Hvilket sykehus pasienten er henvist til
  • Når henvisningen er mottatt i sykehuset
  • Hvilken avdeling pasienten er henvist til
  • Telefonnummer til avdelingen eller til sentralbordet
  • Navn på henvisende lege
  • Aktuelt legekontor
  • Kontaktinformasjon til legekontoret

 

Innholdet i henvisningen vises ikke.

Sykehuset skal fortsatt sende ut brev til pasienten med den samme informasjonen.

 Gjør dine pasienter kjent med denne muligheten

Vi ber om at alle som henviser til Akershus universitetssykehus om å informerer pasienter om at tjenesten finnes og oppfordre dem til å bruke den.  Målet er blant annet å bidra til å redusere antall telefoner til sykehuset fra pasienter med spørsmål om henvisningstatusen og tidspunkt for eventuell time.

Tjenesten omfatter primærhenvisninger i DIPS. Tjenesten vil ikke få konsekvenser for rutiner knyttet til henvisninger mellom henviser og sykehus.

Viderehenvisning til annet sykehus
I de tilfellene der sykehuset videresender en henvisning til annet sykehus, vil statusen vises som avsluttet i visningen for pasient. Hvor henvisningen er videresendt til, har ikke Helsenorge teknisk visningsmulighet for per nå.

Men status vises for pasienten på Helsenorge når viderehenvisningen registreres på nytt sykehus (ikke private).

Utvidet tjeneste med rettighetsinformasjon
I tillegg til visning av henvisningsstatus vil pasienten få informasjon om pasientrettigheter knyttet til fasen henvisningen er i, som f. eks. mulighet til å benytte fritt behandlingsvalg.

Visning av henvisningsstatus på helsenorge.no har vært tilgjengelig for pasienter i Helse Vest og Helse Nord RHF siden november 2014. Den ble benyttet 1,25 millioner ganger i 2019.

Elektronisk klageskjema
Det blir også lagt inn lenke til et skjema for rettighetklage, som sendes inn via det administrative saksbehandlingssystemet Public 360. Begge deler vil bli levert på Helsenorge. Pasienten vil finne lenke til skjemaet i brev fra sykehuset, på nettsiden ahus.no og på Helsenorge.

Tjenesten Mine henvisninger er foreløpig bare tilgjengelig på norsk, men prosjektet jobber med å finne ut av hvilke muligheter som finnes for å gjøre tjenesten tilgjengelig på flere språk.

Pasientveiledning

Link til hvordan pasientene kan navigere på Helsenorge:Pasientveileder – helsenorge