Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Ahusforum (samhandlingsarena for leger) tar for seg aktuelle utfordringer i samhandlingen.

Ahusforum 15.12: Likeverd og migrasjonshelse. Legemiddelsamstemming.

av Anne Bull Enger Wiel

Ahusforum (samhandlingsarena for leger) tar for seg aktuelle utfordringer i samhandlingen. Den 15.12 er tema Likeverd og migrasjonshelse under pandemien. Språkproblemer, skam og manglende  tillit til myndighetspersoner er blant utfordringene. Hvordan kan vi sammen bidra til å få hele befolkningen med på dugnaden?

Det er et faktum at feil legemiddelbruk står for en stor andel av rapporterte pasientskader. Å levere korrekte og kvalitetssikrede legemiddellister i overgangene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å få bukt med problemet. Multidose er en utfordring i seg selv. Representantene i Ahusforum vil se på egne rutiner og hvordan de står seg i forhold til gjeldende anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger (lenke). Målet er å komme fram til konkrete felles tiltak og tiltak som kan gjennomføres i egen virksomhet.

En stabilisert smittespredning av Covid-19 virus er gode nyheter. Antall prøver mottatt på Ahus er stabilt. Andelen positive holder seg på lavt nivå. Andre luftveisagens og gastroenteritt-virus er ikke registrert forrige uke. Vi håper smitteverntiltakene vil fortsatt holde dem på avstand. Se grafene her i epidemiologirapporten for uke 49 fra Ahus.