Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Bilde: Shutterstock

Ahusforum, viktig medisinskfaglig arena i Helsefelleskapet

av Anne Bull Enger Wiel

Helsefelleskapet Ahus og kommunene har god samfunnmedisinsk representasjon, men mangler fortsatt noen fastleger. I Helsefelleskapet Ahus og bydelene mangler begge. Sykehuslegene er i liten grad representert.

Ahusforum er derfor en viktig arena, der et tverrfaglig utvalg av leger på Ahus og fra kommunene møtes 4 ganger i året for å debattere samhandlingsutfordringer. Du kan lese referat fra siste møte i 2022, og alle andre møter på Legesiden under Helsefelleskapet.

Ønsker du å ha en stemme i Helsefelleskapet eller i Ahusforum, ta kontakt med praksiskonsulent Lene Gjelseth Dalbak eller undertegnede.