Hopp til hovedinnhold
prøveglass på hvit bakgrunn

Bedre test for blod i avføring-iFOBT

av Lene Gjelseth Dalbak

Fastleger i Ahus sitt opptaksområde kan nå sende inn iFOBT-tester (immunokjemisk test for okkult blod i feces) til medisinsk biokjemi Ahus Nordbyhagen.

Det er laben på Ahus som skal analysere alle avføringsprøvene i det Nasjonale tarmscreeningprogrammet, og analyseinstrumentene brukes både til screening og i klinikken. Avdelingsoverlege Gunnhild Kravdal opplyser at kapasiteten er god.  Hun deltar også i arbeidsgruppen til Noklus som anbefaler at immunologiske tester (iFOB) brukes i stedet for kjemiske tester (Hemo-Fec). iFOB-testen har bedre sensitivitet og spesifisitet. Den er enkel for pasienten: Ingen kostrestriksjoner, ingen medikamentpause, én test er oftest nok. Påviser hovedsakelig blødning fra tykk- og endetarm, fordi globin nedbrytes i større grad enn hem ved passasjen gjennom GI-traktus. Dette er en kvantitativ immunokjemisk FOB-test , det gir en tilleggsgevinst ved at den måler mengden av blod i feces, og kan dermed være med på å bestemme grad av hast til koloskopi. Mengden av blod i feces korrelerer med alvorlighet av sykdom.

Prøvetakningsveiledning finner du her.