Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Tegning av mannlig lege ved skrivebord med datamaskin som snakker med kvinnelig pasient

Bestill tilgang til å lese journaldokumenter i Kjernejournal

av Lene Gjelseth Dalbak

Fra juni 2023 har helsepersonell tilgang til journaldokumenter fra andre virksomheter gjennom Kjernejournal. Denne tilgangen til å lese journaldokumenter i Kjernejournal krever bestilling via Norsk helsenett avtaleaksept.

For de fleste fastleger er det legesenteret som må bestille tilgangen til tjenesten via den som er oppført i Brønnøysundregisteret som ansvarlig/daglig/styrets leder og har prokura.

Journaldokumenter det kan gjøres oppslag på:

  • Epikriser og sammenfatninger (ubegrenset tilbake i tid fra dd.)
  • Radiologibeskrivelser (fem år tilbake i tid fra dd.)
  • Henvisninger (ett år tilbake i tid fra dd.)
  • Prøvesvar (ett år tilbake i tid fra dd.)

.