Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Foto: Shutterstock

Bruk av dialogmeldinger fastlege-sykehuslege

av Torgeir Landvik

Det vises til tidligere informasjon om innføring av dialogmeldinger mellom fastlege og sykehuslege. Dialogmeldingene er begrenset til bruk knyttet til en pasient i et behandlingsforløp inntil 12 mnd etter siste sykehuskontakt. Det er ikke mulig å sende vedlegg til dialogmeldingen. Hvis man forsøker å sende vedlegg, fører det til at meldingen feiler i datasystemet og ikke kommer fram. Husk at dialogmeldingen går inn i pasientens sykehusjournal.