Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Lege som holder prøvepensel til cervix prøve over et prøveglass

Cervixcytologi og svartider

av Lene Gjelseth Dalbak

Opp til 6 ukers svartid på cytologisk undersøkelse av cervixprøver

Viktig at rekvirent presiserer på rekvisisjonen dersom det er klinisk grunn til at prøven bør prioriteres, da vil den svareres ut raskere. Prøver merket CITO/pakkeforløp svares innen 3-7 dager. For prøver til HPV primærscreening er svartiden kortere.

Avdelingsleder Ulla Randen ved patologiavdelingen Ahus opplyser at de er bemannet i forhold til de tall Kreftregisteret har beregnet. Dersom det tas prøver utenfor retningslinjene i Livmorhalsprogrammet vil det øke svartiden på prøvene. Det er derfor viktig at rekvirentene føler algoritmene til Krefregisteret, slik at en unngår villscreening. For mer informasjon les artikkel om Endring i livmorhalsprogrammet.