Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Digitalt mestringsverktøy for unge

av Lene Gjelseth Dalbak

«Ung livsmestring» er et digitalt mestringsverktøy, https://www.ahus.no/livsmestring, for unge (15-30 år) med langvarige helseutfordringer. Verktøyet er utviklet av fysioterapeut Karen Therese S. Haugstvedt i forbindelse med hennes forskning/PhD i 2012 som omhandlet «Hvordan kunne leve bedre med langvarige helseproblemer». Denne helsefremmende metodikken (SAVE)kan være et nyttig verktøy for fastleger som treffer unge med livsutfordringer.

Programmet er utviklet og prøvd ut sammen med unge som har langvarige helseutfordringer.

Målet er at den enkelte unge kan styrkes gjennom å få mulighet til å oppdage mer om seg selv, sine egne ressurser og muligheter. «Hvem er jeg, og hva er viktig for meg, virkelig viktig?»

Nettsiden, https://www.ahus.no/livsmestring, er bygget opp rundt seks tema med tilhørende oppgaver og refleksjonsspørsmål.

Slik kan flere unge få bedre evne til å «leve med» sin situasjon. Hver enkelt må selv leve livet sitt, ingen andre kan gjøre det for dem.

Ved spørsmål om metodikken ta gjerne kontakt med spesialrådgiver, avdeling for samhandling og helsefremmende, Ahus: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no