Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Bilde av kvinneig pleier som gir medikamenter til eldre dame i rullestolShutterstock

Eldre og legemidler. Hybrid kurs for sykehjemsleger 21. november

av Lene Gjelseth Dalbak

Verktøy, for sykehjemsleger, som kan brukes for god medikamentgjennomgang ved geriater Sigrid Halseth Ahus.
Interaktivt møte, ta med kasuistikker!

“Hva medisinen gjør med kroppen” og “hva kroppen gjør med medisinen”.

Tid og sted: 21. november kl 14.00 til 15.30 på Teams eller oppmøte Ahus, Skogen, Hagasvingen 17, rom Nordbysjøen 1. etg.

Teams link sendes ut samme dag som kurset.

Påmelding til forum for sykehjemsmedisin.

Temaene til forumet velges basert på hva sykehjemslegene ønsker og opplever som relevant for sitt daglige arbeid på sykehjem og i samhandling med Ahus. En overlege fra aktuell avdeling gir en faglig orientering og svarer på spørsmål fra sykehjemslegene. Det oppfordres til at sykehjemslegene legger fram kasus fra sykehjem for drøfting av aktuelle problemstillinger. Formålet med forumet er at sykehjemslegene skal få faglig veiledning på områder som er relevante for eget pasientarbeid, samt fungere som en møteplass.