+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Emnekurset i hjertemedisin ble utsatt pga corona-utbruddet og skal avvikles 28.oktober, 4., 11. og 18.november. Vi arbeider med å få til en løsning der man kan velge å være fysisk til stede i auditoriet eller å delta via videolink.

Emnekurs i hjertemedisin i okt/nov

av Torgeir Landvik

Emnekurset i hjertemedisin ble utsatt pga corona-utbruddet og skal avvikles 28.oktober, 4., 11. og 18.november. Vi arbeider med å få til en løsning der man kan velge å være fysisk til stede i auditoriet eller å delta via videolink. Sistnevnte løsning gir godkjente kurstimer forutsatt at man har kameraet på og sitter foran kameraet på egen PC under kurset. Hvilken teknisk løsning som velges, er ikke endelig bestemt. Påmelding til kurset blir annonsert når alt er klart, antagelig i løpet av september. Kursprogrammet blir antagelig temmelig likt det som ble planlagt i våres.