Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Forskere ved Ahus har vist at «Modningsfaktor 15» (Growth differentiation factor (GDF)-15) korrelerer med alvorlig sykdomsutvikling ved SARS-CoV2 infeksjon. Bak studien står forskerne Torbjørn Omland og Peder L. Myhre.

En enkel blodprøve kan avsløre alvorlig covid-19 sykdom

av Lene Gjelseth Dalbak
Professor Torbjørn Omland

Forskere ved Ahus har vist at «Modningsfaktor 15» (Growth differentiation factor (GDF)-15) korrelerer med alvorlig sykdomsutvikling ved SARS-CoV2 infeksjon. Bak studien står forskerne Torbjørn Omland og Peder L. Myhre. Begge er tilknyttet hjerte-medisinsk avdeling ved Ahus og institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Vekstfaktor GDF-15 er en god markør for prognose ved alvorlig sykdomsutvikling som sepsis og hjertesvikt. Forskerne ville undersøke om den også kan si noe om prognose ved covid-19 sykdom.

Forskerteamet fant at nivået av GDF 15var høyere hos Covid-19-pasienter som ble behandlet i respirator eller døde. I tillegg fant en sammenheng mellom høye konsentrasjoner av GDF-15, viruspartikler (viremi)og lav oksygenmetning (hypoksi) i blodet. Høye verdier av GDF-15 gir således verdifull informasjon om immunrespons, viremi, hypoksi og skade på sentrale organer. En fant også at å bestemme GDF-15-nivå hos Covid-19 syke gir ekstra informasjon om sykdomsutviklingen, utover det andre sykdomsmarkører gir (CRP, Troponin t m.fl.).

Forfatterne ser for seg at GDF-15 kan bli nyttig allerede i akuttmottaket. Tidlig identifisering av pasienter med høy risiko for alvorlig Covid-19 sykdom er viktig og spesielt dersom akuttmottaket fylles opp av covid-19 pasienter. Blodprøven er enkel og analyseres raskt, og kan raskt implementeres i sykehus.

Resultatene fra studien er publisert i Circulation.