Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Resultat fra bentetthetsmåling og tegning av en DXA maskin som måler bentetthet hos et menneske

Fastleger kan henvise til bentetthetsmåling Ahus Ski sykehus

av Lene Gjelseth Dalbak

Bildediagnostisk avdeling seksjon Ski Ahus fikk i september 2021 overflyttet DXA-maskinen fra ortopedisk avdeling. Maskinen var en del år gammel, og i november 2021 ble en splitter ny Lunar iDXA installert på BDA Ski og ble da et tilbud innad i spesialisthelsetjenesten på Ahus. Fra 01.mai 2023 på grunn av stor etterspørsel, har vi åpnet for at primærhelsetjenesten kan henvise sine pasienter til bentetthetsmåling på Ski sykehus for utredning til osteoporose. Seksjonsleder Arne-Idar Johansen, Ski Akershus universitetssykehus HF Bildediagnostisk avdeling, Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) informerer om tilbudet: DXA-undersøkelsen benytter målområder i nedre del av rygg og hofter, eventuelt underarm , (se Beintetthetsmåling (DXA), Ski – Akershus universitetssykehus (ahus.no).

Ved spørsmål om helkroppsskanning og for pasienter under 20 år, skal denne pasientgruppen fortsatt søkes via tilhørende avdeling i spesialisthelsetjenesten. Sidebilde av rygg (VFA) gjøres ikke, men det kan søkes til vanlig konvensjonell røntgen av ryggsøyle ved indikasjon for kompresjonsbrudd.

Svaret fra undersøkelsen blir utarbeidet fra DXA-maskin med orientering om T- og Z-score, (se T17.2 Osteoporose | Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no).

Verdiene fra bentetthetsmålingen , såkalt T-score, blir sammenlignet med bentettheten hos unge og friske personer av samme kjønn, for å avgjøre om pasienten har normale verdier. Målingene vil fastslå om de har benskjørhet eller om de kan risikere å utvikle det senere, dersom verdiene fra bentetthetsmålingen er lavere enn referansegruppen.

T-score blir lavere enn -2,5 er definert som benskjørhet.

  • Normal benmasse ved T-score -1 eller høyere
  • Lav benmasse ved T-score fra -1 til -2,5
  • Benskjørhet ved T-score lavere enn -2,5

Bildediagnostisk avdeling trenger gode og informative henvisninger som begrunner undersøkelsen for bentetthetsmåling. Her trenger vi også orientering om pasientens høyde og vekt på henvisningstidpunktet, samt informasjon om evt. metall i målområder som benyttes. Bildediagnostisk avdeling Ski har ingen hjelpemidler til forflytning (bortsett fra menneskekraft), slik at pasienten må selv kunne legge seg på undersøkelsesbenken og ligge flatt i ca. 10-15. minutter. Resultatet fra DXA-undersøkelsen blir tilsendt per post til henvisende lege, som selv er ansvarlig for vurderingen av målområder sammen med pasientens samlede medisinsk sykdomsbilde.