Hopp til hovedinnhold
Ny veileder gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering.

Fastlegers deltagelse i helsefelleskap

av Martine Hemstad Lyslid

17. juni 2021 la Legeforeningen og KS fram en ny veileder om fastlegers deltagelse i helsefellesskapene. Fastlegene har kompetanse som er viktig for å få til god samhandling for de sårbare pasientgruppene helsefellesskapene skal arbeide med. Arbeidet skal gjøres på tre nivåer; partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglig samarbeidsutvalg. Fastlegene skal delta på alle nivåer. Fastlege representantene skal foreslås av sine kolleger og arbeidet honoreres. Veileder om fastlegeres deltagelse i helsefellesskap