Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Felles henvisningsmottak psykisk helsevern for voksne starter 1/9-2022

av Morten Glasø

Henvisninger til DPS Kongsvinger og avtalespesialister i dette opptaksområdet innen psykisk helsevern voksne skal fra 1. september sendes til felles henvisningsmottak, Akershus universitetssykehus HF, Psykisk helsevern for voksne (Kongsvinger), for rettighetsvurdering. Henvisninger skal ikke lenger sendes direkte til avtalespesialister.

Til orientering har avtalespesialistene i de aktuelle opptaksområdene mottatt følgende informasjon:

«Dersom henvisninger ved en feil sendes direkte til avtalespesialist skal avtalespesialist gjøre henviser oppmerksom på rett adressat, og avtale om avtalespesialisten eller henviser oversender henvisningen til korrekt adressat. Dersom det ikke oppnås kontakt med henviser oversender avtalespesialist henvisningen til henvisningsmottaket, om nødvendig på papir dersom elektronisk løsning ikke er på plass. Henviser orienteres om at henvisningen er videresendt».

Felles henvisningsmottak omfatter psykisk helsevern for voksne. Henvisninger av barn og unge skal fortsatt henvises direkte til avtalespesialist.

Henvisninger til nevropsykolog som gjelder somatiske tilstander sendes også direkte til avtalespesialist (nevropsykolog).

Les mer her

Se også Helse Sør-Øst RHF sin nettside for mer og oppdatert informasjon