+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Forskning på Covid-19 i kommunehelsetjenesten

av Lene Gjelseth Dalbak

Hvordan håndteres Covid-19 epidemien i kommunehelsetjenesten? Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo sammen med forskere fra universitetene i Tromsø og Bergen står bak studien.Resultatene skal brukes til å forbedre håndtering av epidemier.

Studien består av en pasientstudie, en fastlegestudie og en intervjustudie med fastleger og kommuneleger. CovidNor