Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av mann med barn på skuldrene

Habilitering av barn og unge – prinsipper ved henvisning og inntaksrutiner

av Morten Glasø

Når skal barn og unge henvises til habiliteringstjenensten og når er det aktuelt å henvise til barne og ungdomspsykatrisk utredning (BUP)? Hva må fastlegen huske på og hvilke kommunale tjenester må kobles på?

Avdeling for habilitering skal utrede, behandle og følge opp barn med medfødte eller tidlig ervervede nevroutviklingsforstyrrelser. Avdelingen har derfor utarbeidet en veileder, både med generell informasjon og til hjelp for henvisere. Informasjon til fastlegene behandles i eget avsnitt. Målet er at barn med rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten skal få tilgang på riktig hjelp til rett tidspunkt.