Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Det er viktig at fastlegene involveres i større grad når reformen Helsefellesskap skal implementeres.

Helsefellesskap og fastlegers deltagelse

av Torgeir Landvik

Helsefellesskap er regjeringens reviderte versjon av Samhandlingsreformen der målsettingene utvides noe. Fokus på samhandling mellom helsetjenesten i kommunene og på sykehuset er fortsatt sentralt. Regjeringen vil også skape pasientens helsetjeneste, styrke pasientens helsekompetanse, sikre pasientens mulighet til å være aktiv deltager samt flere andre målsettinger. Helsefellesskap er en del av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.

Fastlegene ble i liten grad involvert i arbeidet med Samhandlingsreformen, selv om det var en sentral målsetting. For å sikre at fastlegenes erfaringer med og ønsker om bedre samhandling med sykehuset skal komme fram, er det viktig at fastlegene involveres i større grad når Helsefellesskap skal implementeres.

Det er kommunene som har ansvaret for å få med fastlegene i dette arbeidet, slik det også var da Samhandlingsreformen ble innført. Erfaringene fra Samhandlingsreformen tilsier at fastlegene må ta mer initiativ overfor sin kommune hvis de skal bli mer involvert i arbeidet med Helsefellesskap. Kommunenes Sentralforbund (KS) og Helse- og omsorgsdepartementet har inngått avtale om innføring av Helsefellesskap som fastslår at lokale fastleger skal delta i arbeidet med å planlegge og utvikle tjenestene.