Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Det finnes noen hjelpemidler som kan gjøre det lettere å få henvist psykiatriske pasienter til adekvat hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Hjelpemidler for å finne tilbud innen psykisk helsevern

av Torgeir Landvik

Det finnes noen hjelpemidler som kan gjøre det lettere å få henvist psykiatriske pasienter til adekvat hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Database med ventetid og profil på alle psykologer og psykiatere. Alle fastleger kan få tilgang til denne databasen som inneholder ventetid og profil på alle psykologer og psykiatere. Fra tid til annen kommer det ny avtalespesialist med kort ventetid for en liten periode.

Helse og arbeid. Et tilbud for pasienter med angst og/eller depresjon som er eller står i fare for å bli sykemeldt fra arbeid eller studier. Henvisning må merkes helse og arbeid, og sendes DPS. Ventetid fra 3-9 uker for samtaleterapi. https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid

E-mestring.no/e-meistring.no. Et nettbasert tilbud utviklet av Haukeland universitetssykehus for pasienter med angst og/eller depresjon. Tar imot henvisninger fra hele Norge. Haukeland gir opplæring om tilbudet til flere helseforetak. https://helse-bergen.no/emeistring/

Det er også mulig for fastleger å ringe informasjonstjenesten Velg behandlingssted (VBS) på eget telefonnummer for helsepersonell 800 50 004 for veiledning om tilbud i spesialisthelsetjenesten. Som fastlege må du ta kontakt med VBS for å få tilgang til Databasen med ventetid og profil på psykologer og psykiatere. Pasienter kan ta kontakt med denne informasjonstjenesten på telefonnummer 800 41 004.