Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Øre nese hals legeundersøkelse av liten jenteShutterstock

Høresentralen Ahus Kongsvinger fortsetter sin drift som tidligere.

av Lene Gjelseth Dalbak

Øre-nese-hals avtalespesialist flytter sin praksis ut av Ahus Kongsvinger.

Seksjonsoverlege ØNH/Otologi/Audiologi, Akershus Universitetssykehus, Juha Tapio Silvola informer om ønsket pasientflyt:

  1. Alle ØNH Ahus Kongsvinger henvisninger kommer til Ahus Nordbyhagen øreseksjon først for vurdering av en ØNH lege.
  2. Ved denne vurdering bestemmer ØNH legen om henvisningen kan behandles videre av en audiograf på Ahus Kongsvinger.

Typiske slike tilfeller er fornyelse av apparater eller at det finnes allerede en vurdering hos ØNH lege eller at fastlegen har beskrevet normal ørestatus og laget en grundig vurdering som kan brukes til grunnlag for diagnose (typisk presbyacusis).

  • Fastlegene får info om å rense ørene før de sender pasienten til Ahus Kongsvinger høresentral(HS).
  • Hvis ikke diagnosen kan settes ut fra henvisning, kan pasienten få time på Ahus Kongsvinger HS. Audiografen tar bilder av ørere, som sendes til vurdering av ØNH lege på Ahus Nordbyhagen til sammen med utvidet anamnese, stemmegaffel test og audiogram.
  • Hvis dette ikke leder til diagnose, kan vi opprettet direkte online streaming via helsenett og audiografen kan vise videobilde av ørene og legen kan snakke direkte med pasienten.
  • Hvis det siste eller selve henvisningen antyder at pasienten trenger ØNH lege time, kan pasienten få time hos avtalespesialist på Kongsvinger eller på Ahus Nordbyhagen.
  • Pasienten får time hos Kongsvinger avtalespesialist hvis det er krevende voks rensing/radikal kavitet eller tilsvarende.
  • I de tilfellene ØNH spesialisten på Ahus Nordbyhagen utfra henvisningen ser at pasienten trenger time direkte på Ahus Nordbyhagen, får pasienten time der, men hørselen kan i mellomtiden bli testet på Ahus Kongsvinger HS.