Hopp til hovedinnhold
Hva innebærer det?

Innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet (KAD) via diagnostisk sløyfe

av Lene Gjelseth Dalbak

Mulighet for rask diagnostisk avklaring i akuttmottak Ahus for pasienter som legevaktslege/fastlege er i tvil om kan innlegges KAD.

Innleggende lege kontakter KAD på vanlig måte for aktuell pasient, konfererer med KAD enheten og blir enig i at pasienten er kandidat for diagnostisk sløyfe. Fastlege/legevaktslege melder deretter pasienten til akuttmottaket som diagnostisk sløyfe KAD kandidat.

Pasienten skal være avklart medisinsk så raskt som mulig og vil da bli videresendt KAD med skriftlig konklusjon på vurderingen og forslag til behandling. Hvis det går mer enn 6 timer før KAD får beskjed om hva som skjer med pasienten kan KAD plassen åpnes for andre pasienter. Ved forsinkelse på vurdering av pasienten i akuttmottak vil det være nyttig at KAD informeres om det.

Hvis pasienten innlegges Ahus gis tilbakemelding til KAD slik at plassen ikke blokkeres.

Diagnostisk sløyfe er med på å sikre rask behandling på riktig nivå.

De fleste pasienter som blir henvist KAD kommer fra hjemmet, men andelen som kommer fra spesialisthelsetjenesten øker, 7% i 2018.

Helsedirektoratet. Status for øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene 2018

I kategorien som innlegges KAD via spesialisthelsetjenesten tilhører pasientene som innlegges via diagnostisk sløyfe.

Det er viktig at fastleger har kunnskap om diagnostisk sløyfe og bruker den ved behov.

Klikk her for diagnostisk sløyfe