+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Viktig og spennende samhandlingsprosjekt pågår mellom Ahus og kommunene. Fastleger involveres.

Integrerte helsetjenester til sårbare eldre

av Morten Glasø

Det er et faktum at en liten pasientgruppe har et stort forbruk av helsetjenester.  Med pasienten på lag, optimalisert tverrfaglig samarbeid og tilpassede koordinerte tjenester, lokalt og i spesialisthelsetjenesten kan belastningen på pasient og helsevesen reduseres. Ideen bak prosjektet er å utvikle og teste en tjenestemodell for gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommune, fastlege og sykehus. Resultatene er gode. En planlegger å bredde prosjektet til flere kommuner. Les mer om prosjektet på her på Kompetansebroen