Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Fire mennesker i ring som holder puslespillbrikkerFoto: Shutterstock

Invitasjon til digital samling: Fastlegenes rolle og ansvar i Helsefelleskapene

av Lene Gjelseth Dalbak

Kommunesektorens organisasjon (KS) inviterer fastleger og andre deltakere i Helsefelleskapene til den første av flere samlinger. Samlingen arrangeres i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen.

Onsdag 22. november kl. 13.00 – 15.30 (Teams).

Det er ingen deltakeravgift. Godtgjøring for fravær fra praksis, bør avklares med ansvarlige lokalt i Helsefellesskapet/kommunen i forkant av samlingen.

Påmelding sendes på mail til til medisinsk fagsjef i KS hege.lorentzen@ks.no innen 13. november. Opplysninger som må være med i påmeldingen: Navn. Stilling. E-postadresse. Rolle i helsefellesskap (ev. hvilke kommuner en representerer). Helseregion.

Tema er fastlegens rolle og ansvar på de to overordnede nivåene i Helsefellesskapet, dvs. partnerskapsmøte og strategisk samarbeidsutvalg (eller organer på tilsvarende nivå).

  • Intensjon og status helsefellesskapene: Helsedirektoratet ved Astrid Nylenna
  • Et raskt blikk på fastleger i helsefellesskapene. Veileder for fastlegers deltakelse: KS, avdeling Helse og velferd ved Hege Lorentzen
  • Gruppearbeid med tema: Egne erfaringer med fastlegers deltakelse. Hva fungerer bra? Gode eksempler. Hva er utfordrende? Forslag til endringer. Hvilke behov har fastlegene for å kunne bidra på en god måte? Hvordan kan fastlegene ivareta kommuneperspektivet? Hvordan spille hverandre gode?
  • Plenum: Oppsummering fra gruppearbeidene og veien videre
  • Aktuelle lenker