Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Kliniske studier er også samhandling

av Morten Glasø

Kliniske studier er det viktigste virkemidlet vi har for å få pålitelig kunnskap om sikkerhet og effekt av en ny type forebygging, behandling eller rehabilitering.

Helsemyndightene har en visjon om at klinisk forskning skal bli en intergrert del av all pasientbehandling. Det forutsetter at pasienter og behandlere vet hva det er og hvordan bli en del av et prosjekt.

Som ledd i arbeidet er det nylig publisert en brosjyre. Her er mye god informasjon både for pasient og behandler.

Les også mer om NorTrials her, den nasjonale satsingen for å få flere kliniske studier til Norge og bedre tilgang til utprøvende behandling for norske pasienter.